Telefoon (011) 972 4147/8 : Faks  (011) 391 3307 / 086 653 7528  e-pos kruinsig@netdial.co.za ;  

 Web-adres  www.laerskoolkruinsig.co.za

WAT IS WISKUNDE?

Wiskunde is maklik as jou gesindheid reg is – Jou benadering moet wees:

“Andere het dit reggekry, waarom nie ek ook nie.”

In Wiskunde word ‘n eie, gespesialiseerde taal gebruik wat simbole en notasies behels om numeriese, meetkundige en grafiese verwantskappe te beskryf.  Wiskunde is ‘n menslike aktiwiteit wat die volgende behels:  Waarneming, voorstelling en ondersoek van patrone, en kwantitatiewe verwantskappe in fisiese en sosiale verskynsels, asook tussen wiskundige voorwerpe self.  Deur hierdie proses word nuwe wiskundige idees en insigte ontwikkel.

SPESIFIEKE DOELWITTE

Die onderrig en leer van wiskunde is daarop gerig op die volgende in die leerder te ontwikkel:SPESIFIEKE VAARDIGHEDE

Vir die nodige wiskundige vaardighede, behoort die leerder::

FOKUS OP INHOUDSAREAS

Wiskunde in die Intermediêre Fase bestaan uit vyf inhoudsareas:  Gr4-6


WISKUNDE LEERMEESTERS

GRAAD 4

E Preuyt

J Snyman


GRAAD 5

T Visser

J Snyman


GRAAD 6

E Nel

Q Breedt


GRAAD 7

Q Breedt


VAKHOOF

Elna Nel

WISKUNDE VAKBELEID