Tuis Algemeen Akademie Kultuur Naskool Sport Kletskousies
Kruinsig Akademie Banner

Kopiereg©Toca@mtjs/

WAT IS WISKUNDE?

Wiskunde is maklik as jou gesindheid reg is – Jou benadering moet wees:

“Andere het dit reggekry, waarom nie ek ook nie.”

In Wiskunde word ‘n eie, gespesialiseerde taal gebruik wat simbole en notasies behels om numeriese, meetkundige en grafiese verwantskappe te beskryf.  Wiskunde is ‘n menslike aktiwiteit wat die volgende behels:  Waarneming, voorstelling en ondersoek van patrone, en kwantitatiewe verwantskappe in fisiese en sosiale verskynsels, asook tussen wiskundige voorwerpe self.  Deur hierdie proses word nuwe wiskundige idees en insigte ontwikkel.

SPESIFIEKE DOELWITTE

Die onderrig en leer van wiskunde is daarop gerig op die volgende in die leerder te ontwikkel:SPESIFIEKE VAARDIGHEDE

Vir die nodige wiskundige vaardighede, behoort die leerder::

FOKUS OP INHOUDSAREAS

Wiskunde in die Intermediêre Fase bestaan uit vyf inhoudsareas:  Gr4-6


WISKUNDE LEERMEESTERS

GRAAD 4

E Preuyt

J Snyman


GRAAD 5

T Visser

J Snyman


GRAAD 6

E Nel

Q Breedt


GRAAD 7

Q Breedt


VAKHOOF

Elna Nel

WISKUNDE VAKBELEID