Telefoon (011) 972 4147/8 : Faks  (011) 391 3307 / 086 653 7528  e-pos kruinsig@netdial.co.za ;  

 Web-adres  www.laerskoolkruinsig.co.za

Baie welkom aan al ons Graad 2 Kruinie-ouers. Aan alle nuwe ouers, ons hoop dat u vinnig deel van die Kruinies sal word. Mag ons reis deur die jaar vol vreugde en baie geluk wees.  Ons werk as onderwyseresse baie nou saam en elke graad 2’tjie is ons kinders. I

GRAAD 2

KLASKAMERPROSEDURE:

DISSIPLINE:

Onderrig gaan nou gepaard met dissipline en selfdissipline is nog vir baie van ons kleintjies ‘n moeilike brug om oor te steek. Positiewe optrede werk baie beter as negatiewe optrede.

Lof werk beslis beter as kritiek.

Erkenning is van onskatbare waarde en moedig aan, en prys u kind. Positiewe opmerkings moet op portefeulje gemaak word.


KOMMUNIKASIE:

Kommunikasie met u kleinding is van uiterste belangrik. Gesels met u kind. Spandeer tyd met u kind.

Stel vrae. Luister aandagtig as u kleinding u iets vertel. Versterk u kind se selfbeeld deur positiewe opmerkings.  


GESYFERDHEID

Getallekombinasies


Die getalkombinasie vir die week word in die blokkiesboek gedoen of in die afgerolde huiswerkboekie. Laat u kleinding asb. eers die datum skryf voordat die kombinasies uitgeskryf word. Alle nuwe begrippe word in die klas aangeleer en huiswerk is slegs herhaling van die klaswerk. Vrydae skryf ons toets oor die Getalkombinasie waarmee ons besig is. Die kombinasies word deurmekaar gevra en nie in volgorde nie.


GELETTERDHEID: SPEL


LEES


SKRIFBOEK:

Skrif word op ‘n Donderdag gegee. Die hele bladsy skrif moet gedoen word.

Baie sterkte in besonder met die Eerste Kwartaal. Onthou ons as Juffrouens is altyd beskikbaar as u iets wil weet of wil vra.

ONDERWYSERS

Sunette Barnard (graadhoof)

Louise van Zyl

Anneke Wessels

Valmaine De Klerk

Chane Davies

Danielle Oosthuizen (student)

ALGEMENE INLIGTING GRAAD 2

REDENAARS & KDA